Vážení obchodní partneri,

     dovoľte mi predstaviť našu spoločnosť CD Engineering, s.r.o., so sídlom v Liptovskom Mikuláši – meste, ktoré má pomerne silnú tradíciu strojárskeho priemyslu. V súčasnosti pôsobí v meste niekoľko výrobných firiem nadväzujúcich na túto tradíciu a využívajúcich najnovšie technológie strojárskej výroby, ako je laserové a plazmové rezanie, ci FIN power.
     Naša firma je dcérskou spoločnosťou nemeckej CD Engineering, a.g., ktorá úspešne funguje na nemeckom trhu už niekoľko rokov. Na Slovensku pôsobí CD Engineering, s.r.o. od roku 2001. Činnosť našej firmy je zameraná na konštrukčnú oblasť v CAD systéme CATIA. Práce v tomto systéme sú určené pre náročnejšie konštrukčné práce s využitím tvorby voľne tvarovateľných plôch a ostatných výhod, ktoré tento systém poskytuje.
     Bohaté skúsenosti z práce v systéme CATIA najmä pre automobilový a letecký priemysel zúročujeme od roku 1998. Konštruktéri CD Engineering, s.r.o., už pred vznikom firmy absolvovali komplexné školenie pre systém CATIA v Mníchove, a potom pôsobili až do roku 2001 v materskej firme.
      Aj keď naša firma má výhradne konštrukčný charakter a nevlastní výrobné kapacity ani stroje, vďaka dobrej spolupráci sme schopní zabezpečiť výrobu prostredníctvom našich subdodávateľov.
      V ďalšej časti prezentácie, ktorú si práve prezeráte, nájdete okrem iného aj informácie o konkrétnych službách, ktoré vám naša spoločnosť dokáže zabezpečiť ako aj ukážky z prác, ktoré sme v minulosti úspešne realizovali.

 
  catia, cad design, cad engineering, cad, engineering, konštukcia, constrictions